PROFINET-INspektor® NT

Çevrimiçi analiz için akıllı ölçüm noktası
PROFINET-Inspektor ® NT yeni yüklenen PROFINET ağlarının belgelendirme, işletmeye alma ve denetim için önemli bir tanı aracıdır. Önceden tanımlanmış tetik fonksiyonlarına bağlı olarak olaylar PROFINET-INspektor ® ‘da kaydedilir ve toplanır ve cihaz başına toplanır.